SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SYRÁRSTVO NA SLOVENSKU

Literatúra z iného súdka

Na stránkach nášho časopisu sa pomerne veľa venujeme literatúre a snažíme sa, aby jej predstavovanie bolo naozaj pestré. Málokedy sa však venujeme odborným publikáciám. Príčiny sú rôzne - sme si vedomí najmä toho, že na témy úzko odborných otázok vychádzajú špecificky zamerané periodiká. Niekedy to však človeku akosi nedá. Do rúk sa vám dostane kniha, ktorá vás osloví i v takom prípade, keď sa danou problematikou nezaoberáte. Takto som sa nedávno "stretla" s publikáciou "Syrárstvo na Slovensku - história a technológie", ktorú jeden z jej autorov Ing. Ján Keresteš prezentoval v Slovenskom inštitúte v Prahe.

Ak ste na tejto akcii neboli, naozaj ste o veľa prišli. Už dávno som totiž nepočula nikoho hovoriť o svojej práci, ktorá je evidentne i jeho veľkou láskou, s takým zanietením. A okrem toho, povedzme si pravdu, na syroch sa dá vynikajúco pochutiť a slovenské syrárstvo veru za tým svetovým nijako nezaostáva. Nehľadiac na to, ako sme sa dozvedeli, že využívanie mlieka je pre ľudskú výživu naozaj významné. Syry patria medzi veľmi hodnotné potraviny, lebo obsahujú veľké množstvo bielkovín, tuku, vápnika, fosforečných zlúčenín a tiež niektoré vitamíny. Len tak pre zaujímavosť, pri konzumácii 10 dkg mäkkého syra sa kryje denná potreba vápnika u človeka na 30 - 40% a pri konzumácii tvrdých syrov až na 100%. Denná potreba fosforu je krytá na 12 - 20% a 40 - 50%. Toto i ďalšie zaujímavosti sme sa dozvedeli počúvajúc Jána Keresteša, ktorý spolu s MVDr. Jánom Seleckým a kolektívom knihu pripravil. Nájdete v nej však najmä informácie o manuálnej a priemyslovej mliekarenskej výrobe na Slovensku, ale najmä o formách prežitia výrobcov a spracovateľov ovčieho mlieka v horských oblastiach. A tiež o tom, že syrárska história i nové technológie, ktoré sa pri výrobe syrov používajú, by neboli možné bez vzdelaných ľudí v poľnohospodárskej výrobe i mliekarenskom priemysle. Autori sú presvedčení, že ich publikácia prispeje k zdokumentovaniu histórie našich mliekarenských technológií a k zachovaní technologických postupov od prvopočiatku priemyslového spracovania mlieka na Slovensku až do obdobia prvých biotechnológií. Publikácia nadväzuje na knihu "Mliekarenstvo a syrárstvo na strednom Slovensku" od tých istých autorov, ktorá vyšla pred troma rokmi. Takže ak ste priaznivcami slovenských syrov či veľmi špecifickej bryndze (o ktorej mimochodom autori knihy hovoria ako o mikrobiologickom fenoméne Slovenska), možno pre zaujímavosť i pre poučenie siahnete aj po tejto úzko špecifickej publikácii. Už akademik N. S. Deržavin uvádzal, že mliečne výrobky obľubovali aj naši predkovia - starí Slovania. "Samozrejme, májová bryndza s čerstvým chlebom je hotová pieseň." A to už sú slová Júliusa Satinského...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah