Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2002
Úvodník
O DIVADLE A VÔLI ŽIŤ
Milica Gédéonová
SCÉNOGRAFKA MÔŽE BYŤ I INŠPIRÁCIOU
Rozhnevaný parazitológ Michal Giboda
O ČOM TO TU JE?
Výročie Ivana Hálka
NESPOĽAHLIVÝ A NEPOHODLNÝ
Daniela Hantuchová v svetovej tenisovej špičke
ZAČALO SA TO VO WIMBLEDONE
Mária Holoubková-Urbasiówna 104-ročná
MATKA SLOVENSKEJ FOTOGRAFIE
Poľský historik o slovenskom zbojníkovi
ODPOČÍVA JÁNOŠÍK NA DNE LIPTOVSKEJ MARY?
Slovenský herec Csongor Kassai
VYZERÁM AKO VYZERÁM
Ján Juraj Kraicz
MODRANSKÁ KRV V MORAVSKÝCH ŽILÁCH
Móda
OD ŠNUROVAČKY K DŽÍNSOM
Sťahovanie za prácou
PRI LÔŽKACH PACIENTOV ZNIE SLOVENČINA
Portrét do knihy
ĽUDOVÍT ŠTÚR OD MAXA ŠVABINSKÉHO
Tančiareň - hra bez slov
BEH ČASU A TRVANIE ČASU
Výstava
NAVŠTÍVTE SVOJU EURÓPSKU MINULOSŤ
Kultúra
A ZNOVU TROCHU O NAŠICH ČASOPISOCH
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová