Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2003
Úvodník
PRÁCA - LIEK NA TRAMPOTY
S herečkou Tatianou Pauhofovou
O PRINCEZNÁCH A ĽUĎOCH
Ekonomická reforma na slovensku
ČRIEPKY VEĽKÉHO TRESKU
Kozmonauti v Brne
POHĽAD, KTORÝ SA VRYJE NAVŽDY
Soňa Müllerová
STAŤ SA HLÁSATEĽKOU NEBOLO MOJÍM SNOM
Prvoaprílová rozverná Limbora
AJ SPIEVAŤ FALOŠNE JE UMENIE
Geológia Slovenska
AJ U NÁS ŽILI DINOSAURY
Desať rokov od rozdelenia
SLOVENSKO NESMÍ ZMIZET Z PERIMETRU ZÁJMŮ ČECHŮ
Krasokorčuliarska trénerka Hilda Múdra
AKO MATKA, KTORÁ PREŽILA SVOJHO SYNA
Hudobný skladateľ Franz Lehár
KRÁĽ OPERIET Z KOMÁRNA
Sté narodeniny Františka Krištofa Veselého
SKALIČAN S DUŠOU GRÓFA
Slovenčina na českých základných školách
SLOVO RUŠEŇ ŽIACI NEPRELOŽILI
Rudolf Sloboda
AJ ZA VÁS REKLAMOVAL
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová