Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MÁJ 2003
Úvodník
NEOSOBNÉ SLOVO KORUPCIA, OSOBNÉ BEZNÁDEJ...
S otcom slovenských televíznych pondelkov Ernestom Stredňanským
AKO NÁS VIDÍ Z AMERIKY
Ťažné kone na Kysuciach
NOVODOBÍ SLOVENSKÍ KOVBOJIY
Hokejové majstrovstvá sveta
SLOVÁCI VYBOJOVALI "SVOJE ZLATO" NAD ČECHMI
Desať rokov od rozdelenia
AJ PENIAZE HRALI ROLU
Operný spevák Roman Janál
DNEŠNÁ DOBA KULTÚRE NEPRAJE
Jana Kirschner prerastá hranice Slovenska
MOJA PARKETA JE JAZZ
Primár Ladislav Lednick
CHIRURGOVIA DOSPIEVAJÚ AŽ PO PÄTNÁSTICH ROKOCH
Nepublikované svedectvá
INÍ O KAPITÁNOVI JÁNOVI NÁLEPKOVI
Zamyslenie nad knihou
ZABUDNUTÉ POSTAVY SLOVENSKÝCH DEJÍN
Referendum o členstve Slovenska v EÚ
NAPRIEK VŠETKÉMU ÚSPEŠNÉ
Ku 110. výročiu Antona Straku
Z KŇAZA NOVINÁR
Hudobný objav
NOVÁ HVIEZDA: SUÍ VESAN
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová