Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2001
Dotyky
OKOLO HRANÍC DRAHÁ HMLA
S novou riaditeľkou SI v Prahe
PRIORITOU DVOJJAZYČNOSŤ A MLADÍ ĽUDIA
Za múrmi Bojnického zámku
KRÁSA, ZÁHADY A TAJOMSTVÁ
Kontroverzia okolo slovenských študentov
SPOR O POSTELE NA INTERNÁTOCH
Lekár Pavel Viskup
SLOVENSKÉ SRDCE V HRUDI PRAŽANA
Futbalista storočia Ján Popluhár
ŠPORT OTVÁRA BRÁNY
Maliar Oldřich Smutný
UČAROVALO MU HOREHRONIE
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová