Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2003
Úvodník
OBZRETIE SA CEZ PLECE
S Viktoriou Hradskou
STREDOEURÓPANKA, INTELEKTUÁLKA, ZBROJÁRKA
V česko-slovenských družstvách duch úcty
STRMÉ CESTY K HIMALÁJAM
Za Viktorom Čárskym
CHODEC PONAD PRIEPASTI
Hlásateľ Dalibor Stuchlý
OKOLO ROZHLASU RADŠEJ NECHODÍM
Vzájomné zamestnávanie
VIAC SLOVÁKOV PRACUJE V ČESKU AKO ČECHOV NA SLOVENSKU
Herec a spevák Dušan Kollár
OD PRINCA KU KARDINÁLOVI
Festival Setkání-Stretnutie 2003
NESÚŤAŽILO SA, ALE POROVNÁVALO
Desať rokov od rozdelenia
ARMÁDA V POZADÍ POZORNOSTI
Ku ll0. výročiu narodenia Antona Straku
PRAŽSKÝ SLOVÁK A PROTIFAŠISTICKÝ ODBOJ
S herečkou a speváčkou Szidi Tobias
KEĎ SI VÁS VŠIMNÚ V PRAHE, UZNAJÚ VÁS AJ DOMA
Fotografka naďa rovderová - in love
TUŠENÁ KRAJINA ZA ZRKADLOM
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová