Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2001
Dotyky
SLOVENSKO A KRAJANIA PO NOVOM
S predsedom ANO Pavlom Ruskom
ZRODIL SA NOVÝ BERLUSCONI?
Art Film Trenčianske Teplice
FESTIVAL, KTORÝ SA STÁVA NAJMÄ ROZHOVOROM
Tenistka Martina Hingisová
ŠVAJČIARKA Z KOŠÍC
S Jozefom Adamovičom
TRIKRÁT NA PRAHU SMRTI
Ladislav a Svatava Kabošovci
ÚRADNÝM JAZYKOM V NAŠEJ DOMÁCNOSTI JE SLOVENČINA
Olympiáda duševných športov
PRVÉ STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH SCRABBLISTOV
Slovenčina v kladnianskom divadle
Z KNIHY ROZPRÁVOK
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová