Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2003
Úvodník
SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ A SLOVÁ, SLOVÁ, SLOVÁ...
Historik, spisovateľ a výtvarník Milan Augustín
ŠTIAVNICA V PREMENÁCH ČASU
Korepetítorka a klaviristka Katarína Bachmannová
NA SLOVENSKU AKO DOMA
Slovakista Emil Charous
JUBILANT S NESTARNÚCIM ÚSMEVOM
Obavy z klerikalizácie slovenska
HROZÍ NÁVRAT FARSKEJ REPUBLIKY?
S Imrichom Kružliakom
O ÚTEKOCH A NÁVRATOCH
Soňa a Zuzana Norisové
NAPRIEK VZDIALENOSTI BLÍZKE
Životné jubileum Dušana Rapoša
SUI GENERIS
Desať rokov od rozdelenia
ČESKÁ OTÁZKA ROZDĚLENÉHO ČESKOSLOVENSKA
Za Igorom Ševčíkom
ROBIL TO, ČO BY MOHLO BAVIŤ OSTATNÝCH
Kapitán New Jersey Scott Stevens
JÁNOŠÍK NÁRODNEJ HOKEJOVEJ LIGY
Art film v Trenčianskych Tepliciach
PRÍJEMNÉ MIESTO NA STRETÁVANIE SA
Nekorunovaný kráľ Sibíri
NA SLOVENSKU AKO DOMA
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová