SLOVENSKÉ DOTYKY
 

AJ PO ROZDELENÍ ČESKOSLOVENSKA

Českí a slovenskí lekári si rozumejú

Dôkazom toho sú tradičné konferencie a zjazdy národných lekárskych spoločností, na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú odborníci zo SR i z ČR. Program akcií prezrádza, že tematické bloky zahŕňajú prednášky v oboch jazykoch, čo je cenné nielen z hľadiska výmeny skúseností, ale aj udržovania ducha bratskej vzájomnosti.

Tento duch vládne i v oblasti vydávania a využívania medicínskej literatúry. Presvedčivo o tom vypovedá prax renomovaného odborného nakladateľstva Galén, ktorého riaditeľ PhDr. Lubomír Houdek považuje za samozrejmosť, že u nich vychádzajú aj práce slovenských autorov. Požiadali sme ho o konkrétne príklady.

"Uvedu z poslední doby ty nejvýznamnější," odvetil Lubomir Houdek. "Vydali jsme v českém překladu Ilustrovaný imunologický slovník slovenských odborníku Miroslava Ferenčíka, Jozefa Rovenského a Vladimíra Maťhu, jenž vyšel po dvakrát ve slovenském i v anglickém a jednou ve španělském jazyce. Jako programově česko-slovenskou knihu jsme vydali velké, plnobarevné monografické dílo Klinická revmatologie, které vytvořili pod vedením profesoru Karla Pavelky z Prahy a Jozefa Rovenského z Piešťan zdatní autoři z obou republik. Musím se zmínit ještě o naší publikaci Dětská nefrologie, jejímž spoluautorem byl bratislavský profesor László Kovács, legenda tohoto úzce specializovaného oboru."

V týchto dňoch sa dostala na knižný trh ďalšia slovenská kniha pražského nakladateľstva Galén: Spánkové apnoe a ochorenia kardiovaskulárneho systému, ktoré vyšlo v rodnom jazyku autorky Ruženy Tkáčovej, profesorky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Čitateľom bez zdravotníckeho vzdelania, ktorí nemajú poruke lekársky slovník, by sme mali vysvetliť, čo sa skrýva pod termínom spánkový apnoický syndróm. V podstate ide o poruchu dýchania v spánku, pri ktorej dochádza k dlhším prestávkam v dýchaní, vedúcim ku zhoršenému okysličeniu krvi. Nevítanou komplikáciou tejto poruchy môžu byť chorobné zmeny na srdcovo-cievnej sústave.

Prof. MUDr. Ruženy Tkáčovej, Ph.D. sme sa za jej nedávneho pobytu v Prahe opýtali, prečo sa rozhodla napísať knihu práve na túto tému. "Spánkové apnoe je jednou z problematík nášho odboru, ktoré ma zaujali už dávno, v polovici osemdesiatych rokov, keď sa ešte tento syndróm u ľudí v Československu diagnostikoval. V tom čase som sa venovala štúdiu kardiorespiračných vzťahov počas experimentálne navodeného apnoe u zvierat," odpovedela. "Dnes je situácia iná. Na Slovensku máme štyri spánkové laboratóriá, jedno z nich na našej Klinike pneumológie a ftizeológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, kde diagnostika a liečba neinvazívnou ventiláciou už pomohla mnohým pacientom."

A pocity, s akými autorka listuje v knihe? "Mám z nej radosť. Z výsledkov dvadsaťročnej práce som chcela vytvoriť ozajstnú vedeckú monografiu, nie praktickú príručku. Dúfam, že odborná verejnosť - a to i česká - ju takto aj prijme. Budem rada, ak sa moja kniha dostane do rúk všetkým kolegom, ktorých by problematika mohla z hľadiska ich pacientov zaujímať, a to sú tak praktickí lekári,ako aj špecialisti rôznych odborností."

Známy kardiológ MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., ktorý má knihu prof. Tkáčovej na pracovnom stole, nemá nič proti slovenským odborným textom vydávaným v ČR. Naopak, podelil sa s nami o zaujímavú myšlienku, ktorá dobre vystihuje súčasný stav: "Již první pohled na obálku monografie vyvolal ve mně otázku, zda dnešní generace českých lékařů bude schopna číst a studovat ve slovenčině…Vzápětí jsem si odpověděl - ať chceme či nechceme, určitě je u nás hodně lékařů středního a staršího věku, jejichž znalost angličtiny neumožňuje plynulou práci se zahraniční literaturou. A pro celou tuto skupinu je možnost získání nejnovějších poznatků z odborného světa ve slovenském jazyce nesporným přínosem. Takže jen houšť a ve větších kapkách!"

JURAJ SZÁNTÓ


Zpět na obsah