ZRKADLENIE-ZRCADLENÍ
 

Listy úcty a priateľstva

KOLOMAN SOKOL A JOZEF LETTRICH

Venované pamiatke stého výročia narodenia významného slovenského a československého politika Dr. Jozefa Lettricha. (17.6.1905-29.11.1969)

V Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine v Lettrichovom fonde sa nachádzajú listy, ktoré si medzi sebou vymenili dve významné osobnosti slovenskej politiky a kultúry, ktorých politické zmeny po Februári 1948 donútili k odchodu do exilu, do Spojených štátov. Umelec Koloman Sokol a politik Dr. Jozef Lettrich. Konvolút deviatich listov nemusí byť konečný, pretože som nemal zatiaľ možnosť prebádať celý Lettrichov fond.

Koloman Sokol (l2.12.1902 v Liptovskom Mikuláši - 13.1.2003 Bryn Mawr USA) je jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov. Študoval u Eugena Króna a Gustáva Mallého. Po skončení štúdia zložil skúšky na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Počas šiestich rokov štúdia úspešne prezentoval svoje diela na viacerých domácich ale i zahraničných výstavách. Bol na študijnom pobyte v Paríži u F. Kupku. Roku 1937 odišiel na pozvanie mexického ministerstva kultúry a výchovy vyučovať grafické techniky na Escuela de las Artes del Libro a na Universidad National de Mexico. V roku 1942 odišiel do Spojených štátov. Po vojne sa vrátil na Slovensko. V rokoch 1946-1947 pedagogicky pôsobil v oddelení kreslenia a maľovania SVŠT a na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Rôzne prekážky, s ktorými sa v Bratislave stretol ho primäli k návratu do USA. V osemdesiatych rokoch boli pokusy získať pre Slovenskú národnú galériu jeho diela, ale pre rôzne politické prekážky sa to neveľmi darilo. V rodnom Liptovskom Mikuláši je Múzeum Kolomana Sokola, v časopise OS začali vychádzať jeho spomienky, niektoré jeho diela vyšli na československých a slovenských známkach. Po zmene režimu bolo usporiadaných niekoľko výstav z jeho tvorby.. Slovenská republika aj najvyšším vyznamenaním k jeho storočnici ocenila Sokolove celoživotné dielo. Tvorba Kolomana Sokola stála na začiatku tridsiatych rokov pri zrode slovenskej grafiky. Mnohí autori sa ku Kolomanovi Sokolovi hlásia ako k svojmu vzoru. Jeho predovšetkým expresívne ladenej tvorbe dominujú sociálne motívy a tejto tendencii zodpovedá aj tvrdá a drsná technika jeho grafických listov a kresieb. Výtvarný prínos Kolomana Sokola presahuje hranice Slovenska a v svetovom umení žiari ako jeho neodmysliteľná súčasť.

Dr. Jozef Lettrich (17.6.1905 Diviaky okr, Martin - 29.11. 1969 New York USA). Po maturite na martinskom gymnáziu vyštudoval právo. Pôsobil v Roľníckej osvete a vo Zväze roľníckych vzájomných pokladníc Neskôr mal vlastnú advokátsku kanceláriu v Bratislave V rokoch 1945-1948 predseda Slovenskej národnej rady . Od marca 1948 žil v exile v USA, vo Washingtone. Po r. 1939 ako odporca režimu Slovenskej republiky, z politických dôvodov väznený, účastník druhého odboja. Pričinil sa o vznik jednotného odbojového frontu a centra, signatár Vianočnej dohody a spoluzakladateľ ilegálnej Slovenskej národnej rady, Podieľal sa na prípravách ozbrojeného povstania, po jeho vypuknutí člen povstaleckej SNR a jej predsedníctva, povereník pre školstvo a osvetu, podpredseda a neskôr predseda Demokratickej strany. Vo februári 1948 dal súhlas k demisii ministrov za Demokratickú stranu a vyzval členov strany, aby nevstupovali do akčných výborov Národného frontu.. Organizátor československého exilu, podpredseda Rady slobodného Československa, z ktorej neskôr pre nesúhlas s názormi niektorých českých politikov odišiel. Spoluzakladateľ Výboru pre slobodné Československo a Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov. Predseda Rady európskych ujarmených národov (ACEAN). Prednášal na viacerých amerických univerzitách.

Joskovci - Dr. Matej Josko (1907-.1969 vo Washingtone). Povereník financií 1945-1948, signatár Vianočnej dohody, po r. 1948 v exile. Jeho žena Hana , sestra Jána Ursínyho. Priatelia Kolomana Sokola.


Sokolove listy sú písané rukou, Lettrichove na písacom stroji

List Kolomana Sokola Jozefovi Lettrichovi

Heverford, Pa 31.VI.1952

Drahý pán predseda

Prepáčte mi prosím, že obťažujem, ale mám pred sebou jednu prihlášku na medzinárodnú výstavu v Chicagu, ku ktorej treba vyplniť nationality umelca. A ja neviem čo tam napísať. Za války a predtým na medzinárodných výstavách som vždy vystavoval -Československo- teraz som chcel vystavovať za Spojené štáty Americké - ale dosiaľ nie som občanom., Občianstva satelitského ČSR som sa vzdal pred príchodom do Ameriky v Paríži a rozhodne zaň vystavovať nechcem. Veľmi pekne Vás prosím, pán predseda, poraďte mi láskavo čo nacionálnosť v rubrike vyplniť.- Som myslel na " of Czechoslovakia," ale kdožehovie, že kam ma v katalógu zaradia. Za Vaše milé pozdravy zo dňa 12.V.1952 srdečne ďakujem., Veľmi ma potešila správa, že náš exil sa konečne zjednotil.

Za očakávanú odpoveď predom vrele ďakujem, Veľmi srdečne Vás pozdravujeme a ostávam Vám zcela oddaný

Koloman Sokol.


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi

2049 Park Road,N.W.
Washington 10,
Dňa 3.júna 1952

Drahý Majstre,

Ďakujem Vám za Váš list z 31.m.m. Neviem dobre posúdiť dosah národnosti umelca pri medzinárodných výstavách. Preto mi tiež ťažko navrhnúť Vám niektorú z alternatív. ako najvhodnejšiu.

Po čisto právnej stránke Váš terajší stav podľa pravdy možno anglicky vystihnúť:

1./Czechoslovak - lebo kým nezískate nové štátne občianstvo , platí staré

2./Former Czechoslovak- keď vychádzate zo stanoviska, že ste sa ho vzdal

3./Undetermined- lebo čs. občianstva sa nepridržiavate a americké ešte nemáte.

4./ Stateless - je dôraznejšia forma predošlého.

Zdá sa mi, že by Vašim účelom najlepšie vyhovel "Former Czechoslovak".

Formulár prihlášky pripojene dovoľujem si vrátiť.

Želajúc Vám mnoho úspechov na výstave zostávam Vám so srdečným pozdravením,

Úprimne oddaný

Dr. Lettrich


List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi

Haverford, Penna. 6. júna 1952

Milý pán Predseda

Predovšetkým veľmi srdečne ďakujem za rýchlu odpoveď, obávam sa ale, že môj predošlý dopis nebol asi dosť jasný- lebo na miesto očakávanej jednej formy dostal som až 4 na výber.

Z poslaných č1./ Chechoslovak by mi bolo samozrejmé keby nebolo Gottwaldov a iných jemu podobných . - Ako vieme Gottwald (pravda kým to linka ktorou idú vyžaduje) vystupuje tiež ako Čechoslovák- ba čo viac i Vilhelm Široký práve to isté tvrdí a preci je rozdiel medzi Čechoslovák Gottwald a Čechoslovák Zenkl alebo Lettrich obrovský.

V predošlom liste som spomínal, že československého občianstva som sa vzdal v Paríži- aby mi ale dobre bolo porozumené musím podotknúť, že vzdal som sa občianstva gottwaldovskej republiky, ktorá dľa mojich vlastných skúseností nemá naprosto nič spoločného s predvojnovou Republikou , Československom T.G. Masaryka.

Náš výtečný tenisový hráč Drobný, ktorý práve dobil Majstrovsta Francie zápasí pod zástavou Egypta, ale každý keď o ňom píšu Egypt, sa pridá - self ex Czech a tým sa človek dozvie že je to Čechoslovák , ktorý z "Raja" odišiel a to by bolo to, čo by i ja nejakým spôsobom pri udávaní národnosti chcel naznačiť.

A na koniec, pán Predseda, poznávam, že vlastne ani neviem, či pre ten veľkolepý podnik v Chicagu z mojich obrázkov niektorý vyberú. Má to byť putovná výstava zastúpená celým svetom a len 250 obrazov bude vybratých,

Veľmi srdečne Vás pozdravujeme a tiež ak by ste postretli s Joskovcami, ktorí z neznámych príčin prestali písať, prosím vyriaďte im naše srdečné pozdravy.

Som Vám úprimne oddaný

Koloman Sokol


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi

2049 Park Road, N.W.
Washington,10.D.C.
Dňa 26. júna 1952

Drahý Majstre,

Ďakujem Vám za Váš list zo dňa 5.t.m., ktorý ako vždy som si prečítal s veľkým záujmom. Teraz mám i ja na Vás prosbu.

Rada slobodného Československa rozhodla sa dať členský diplom každému členovi Rady. Chceme , aby diplom bol umelecky prevedený. Myslím , že by na ňom mal byť nejaký symbol nášho zápasu o oslobodenie vlasti. Nepodujali by ste sa vypracovať nám taký návrh? Ak áno, objednávku s presným textom a s udaním rozmerov , dostali by ste zadané od Rady v najkratšom čase.

Vaša práca bude - samozrejme - riadne honorovaná.

Dúfam, že nám vyhoviete.

Teším sa na Vašu priaznivú odpoveď a srdečne Vás pozdravujem.

Úprimne Váš

Dr. Lettrich

List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi

Haverford 24.IX.1953

Drahý pán Predseda,

Náčrty sú hotové a preto Vás veľmi pekne prosím, keby ste boli tak dobrý a napísali mi obratom, že čo mám s nimi urobiť - totiž či ich poštou poslať, či osobne doniesť a či niekoho pošlete po ne.- Tiež by som Vám bol veľmi povďačný, pán Predseda, keby ste mi pár riadkami napísali tú Vami prednesenú myšlienku diplomu - neurobil som si totiž poznámky a pamätám si iba na grafické vyznenie, nie však na figurálne. Hotových návrhov (náčrtov dosť presne prevedených) mám niekoľko (6-7)- tiež kopu figurálnych kresieb a rád by ešte i Vašu myšlienku previedol, ak mi ju pošlete, Tie francúzske knižočky "Michelangelo", "Rodin" sú veľmi pekné a bol som opravdu milo prekvapený a veľmi potešený že ste mi do nich vpísali venovanie.

Vďaka za všetko a očakávajúc Vašej ctenej odpovedi Vám zcela oddaný

Váš

K. Sokol


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi

2049 Park Road, N.W.
Washington 10,D.C.
Dňa 28. septembra 1953

Drahý Majstre,

Ďakujem Vám pekne za Váš milý list zo dňa 24.t.m., na ktorý hneď odpovedám.

S radosťou beriem na vedomie vašu správu, že máte náčrty na diplom hotové. Veľmi sa im teším. Nepochybujem, že si niektorý z nich vyberieme. Myslím, že bude najprimeranejšie, keď ich pošlete poštou, lebo je ťažko zaručiť, kedy by ste nás tu zachytili všetkých. Ak by bolo potrebné s Vami sa stretnúť, napíšeme Vám, kedy a kde by sa tak stalo.

Už veru ani neviem presne, čo som mal na mysli v debate o námetoch diplomu, keď sme sa tu s Vami stretli. Ustavične mi tanie na mysli buďto ženská, alebo mužská postava, zacláňajúca si jednou rukou čelo, aby lepšie videla, buďto v diaľke vychádzajúce slnko spoza mraku, poťažne spoza hôr, alebo obrysy vlasti so spustenou druhou rukou, na ktorej sú okovy. Neviem, či pri takomto riešení témy by bolo ešte umelecky únosné doprostred diplomu naznačiť ako vodotlač veľký československý štátny znak. Zdá sa mi to zbytočným, Vec spomínam len preto, že na porade s Vami bola o tom reč. Pripojujem Vám približný náčrt mojej myšlienky i s českým textom diplomu, nakreslené mojou neumelou rukou. Neviem, či Vám to bude niečo platné.

Rád si spomínam na naše tunajšie stretnutie a na pekné chvíle u Joskov. Škoda, že nemôžete byť častejšie medzi nami.

Reprodukcie Michelangelových a Rodinových diel som Vám venoval ako výraz pozornosti. Umenie je totiž i mojou láskou. Žiaľbohu , môžem ho len obdivovať.

Prijmite srdečný pozdrav ktorý ráčte tlmočiť i Madame!

Úprimne oddaný Vám

Dr. Lettrich


List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi.

Haverford 7.X.1953

Milý pán Predseda,

Škoda, že ste nevyužili mojej ponuky - doniesť návrhy osobne. Ja totiž veľa času na cestovačky nemám, ale pre dôležitosť záležitosti bol by sa minulý alebo tento týždeň na deň dva výnimočne uvoľnil.. -No budeme to musieť vybaviť poštou.

Súčasne odosielam 13 návrhov v ľavom rohu číslovaných a jednu kresbu datovanú., Niekoľko návrhov až na malé zmeny. - Motív je stejný a musím dôležité k tomu podotknúť, že č.2 a č.3.- návrhy polokľačiacich žien sú definitívne postavy pre všetky návrhy nesúce polokľačiace ženy-. Kresieb ako je datovaná mám viac (viac výtvarnejších) tiež návrhov - myslím ale, že to čo posielam malo by postačiť.

Váš návrh, pán Predseda. Sami veľmi páčil a ako to z poslaných návrhov môžete vybadať, použil som v trochu pozmenenej forme Vami navrhnutú postavu na viacerých návrhoch. Č.1 a č.1A - postava kľačiacej ženy pri eventuálnom prevedení - bola by odetá v hávu otrhanom ako postava návrhu č.2. (Mne by však nevadila ani tak ako ...

Keby porota s návrhmi spokojná nebola - doporučoval by som, aby sa Rada o zhotovenie diplomu obrátila na svojich umelcov ako Hostovského, Čepa a Nemečka.- ... ... poznám - myslím, že on by požiadavkám vyhovel najlepšie.

Opakujúc svoju prosbu, aby moje meno v súvislosti diplomu spomínané nebolo. S priateľským pozdravom som Vám zcela oddaný

Váš K. Sokol

P.S.: Po prevzatí a rozhodnutí, aby návrhy boli mi láskavo navrátené sem do Haverfordu 430 Old Lancaster Road. Návrhov s kresbou dohromady sú 14 kusov.


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi.

2049 Park Road, N.W.
Washington 10,D.C. Dňa 29.októbra 1953114

Drahý Majstre,

Predovšetkým chcem Vám srdečne poďakovať za milé pohostinstvo a za pozornosť, ktoré ste mi s Madame venovali počas mojej nedávnej návštevy u Vás. Dlho budem si rád spomínať na príjemné chvíle, strávené s Vami.

Dúfam, že ste už obdržali vrátenú skicu diplomu, ktorú som si vzal so sebou od Vás. Ukázal som ju pp. Dr. P. Zenklovi, Dr. J. Slávikovi a Maťkovi Joskovi. Všetci sa zhodli so mnou v názore, že ide o najvyhovujúcejší námet. Preto sme ho schválili a rozhodli sa poprosiť Vás cez mňa, aby ste na jeho podklade vyhotovili konečný návrh.

Som presvedčený, dielo nielen splní svoje vlastné poslanie, ale že bude i dôstojnou propagáciou Vášho umeleckého mena.

S doposlaním hotovej práce ráčte nám, t.j. Rade slobodného Československa oznámiť i výšku vašej odmeny, ktorú sa vynasnažíme poukázať v najkratšom čase.

Želajúc Vám pritom hodne šťastia , teším sa na hotový návrh, ako i na skoré videnie a aj do tých čias Vás všetkých čo najúprimnejšie pozdravujem.

Srdečne Váš

Dr. Lettrich


Pohľadnica Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi

Veľavážený pán predseda,

Veľmi srdečne Vám ďakujeme za Vaše milé pozdravné riadky- ktoré ste nám ako odpoveď na náš Vianočný pozdrav poslali.

Áno je to opravdu škoda, pán Predseda, že to naše stretávanie je tak veľmi omezené, ale čo robiť, keď to asi tak musí byť.

So srdečným pozdravom Vám úctou oddaní

Sokolovci


List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi Haverford 20.I.1955

Drahý pán Predseda,

Ponáhľal som sa, aby ste to do soboty mali - tak ako Maťo zatelefonoval. Škoda, že som nemal trochu viacej času pohrať sa s tým.

Text, t.j. názov knihy "HISTORY OF MODERN SLOVAKIA" sa môže reprodukčne použiť tak ako je (je to dosť presne nakreslené) ale tie písmená menšie ako "Jozef Lettrich F.A. Praeger -New York" a chrbát knihy by radil vysadiť. Pre moje oči sú to už pridrobné litierky a nie sú presné. Linky na návrhu xom poznačené by radil farebné ( ja som ich naznačil modrou) a písmená čiernou farbou by radil - pravda, je to na Vás, čo si vyberiete - možnosti meniť farby na tomto typu návrhu je jednoduché.

Je radné (veľmi dôležité!), aby pred definitívnym tisknutím sa dozeralo, či tiskári to dobre robia. Bez dozoru mnoho x je veľké sklamanie.

Váš návrh, pán Predseda sa mi páči a tiež sa mi páči, že ste si to sami navrhli. Teším sa už na tú knihu veľmi! V súvislosti s obálkou moje meno prosím nepoužívajte, - zdá sa mi, že s mojimi najdrahšími je v kraji je zle.

Vašej knihe pán Predseda, prajem mnoho zdaru! Ja a moja rodina veľmi srdečne si Vás pozdravujeme A som Vám oddaný v úcte

K. Sokol

P.S.": Prosím napíšte mi láskavo či tak ako som to urobil bolo O.K.

Myslím , že všetky písmená -veľké i malé by boli najlepšie vysádzané. Tiskári majú všetky druhy písmen a iste aj túto kombináciu pre Vašu obálku by mali.


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi 22.januára 1955

Drahý Majstre,

Dovoľte , aby som Vám čo najsrdečnejšie poďakoval za Vaše promptné vybavenie návrhu obálky na moju knihu. Je skutočne zdokonalený.

Žiaľbohu, medzičasom dostal som od nakladateľa list, v ktorom mi oznamuje, že obálka môže byť len jednofarebná. V dôsledku toho musím trikolóru vynechať. Navrhujem mu však, aby Váš návrh použil v tom smere, že by boli biele tituly na bledomodrom podklade. To sa mi zdá najvýraznejším riešením jednofarebnej obálky. Uvidím, že sa vec podarí.

Budem šťastným, keď sa mi podarí nájsť cestu, ako sa Vám odvďačiť za Vašu láskavosť

Úprimne Váš

Dr. Lettrich


List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi

Bryn Mawr,Pa.10.VII.1962

Milý pán Predseda.

Ďakujem veľmi pekne za Vaše morálne a finančné povzbudenie k ďalšej práci.

Neviem, či dobre robím, keď prijímam poukážku, či je to nie bremeno pre Váš rozpočet. Veď ja by som bez odmeny Vám vďačne a radostne zapožičal Vojnu Lepitov. Súhlasili by ste? Vaša návšteva u Nás bola pre nás veľmi vzácna, mali sme z nej veľkú radosť.

So srdečnými pozdravom úprimne Vám oddaný

K. Sokol


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi

1660 Lanier Pl. N.W.,
Washington 9, D.C.
Dňa 15. júla 1962

Milý Majstre,

S vďakou som prijal Váš láskavý list z 10.t.m. Neráčte si robiť starosti so skromným príspevkom za obraz Vojna Lepitov. Mrzí ma len jedno, že mi okolnosti nedovoľujú dať Vám zaň plnú proti hodnotu obraz iste príde raz na svoje miesto bez ohľadu na to, či je vo Vašej, alebo v mojej držbe. Želajúc Vám hodne zdravia a umeleckých úspechov , som so srdečným pozdravom

Dr. Jozef Lettrich


List Kolomana Sokola Dr. Jozefovi Lettrichovi

Bryn Mawr, Pa. 2.X.1968

Veľavážený pán predseda.

Bol som dlho rokov Vašim úprimným obdivovateľom a stúpencom Vašej strany, preto Vám tieto riadky píšem. Vašu priatelia sú nie užitoční stúpenci Vašich snáh, tým, že mňa z Vášho tábora ľahkomyseľne odpudili. Jasnosť T.G. Masaryka žiari pevne naďalej v mojich myšlienkach. Škoda, že slovenský exil dosiaľ nevyprodukoval jediného politika formátu Jana Masaryka , pre tento ukrutný zápas v ktorom spravedlnosť a sloboda je na delikátnych vážkach.

Hlbokou úctou Vás pozdravuje

Váš

Koloman Sokol


List Dr. Jozefa Lettricha Kolomanovi Sokolovi

1660 Lanier Place, N.W.,
Washington, D.C. 20009
Dňa 5. októbra 1968.

Majstre,

Predovšetkým mi dovoľte vysloviť Vám úprimné blahoželanie k veľkému umeleckému úspechu dosiahnutému výstavou Vašich diel vo Washingtone. Až pri takejto príležitosti plne vynikne ich sila a umelecký potenciál ich pôvodcu. Porovnal som účinky Vašej výstavy doma spred 20. rokov s terajšou výstavou. Hoci i predošlá bola kultúrnou udalosťou, predsa táto druhá je svojho druhu unikátom. Ľutujem, že som nemohol byť pri otvorení výstavy. Venoval som jej však hodne času v pondelok , dňa 2. m.m.

Dozvedel som sa, že ste boli v tom čase vo Washingtone. Škoda, že sme sa nemohli stretnúť aspoň na chvíľu. Určite by sme si boli v priateľskom rozhovore vymenili názory o tragickej situácii, ktorá nastala v Československu sovietskou inváziou a okupáciou. Rovnako som presvedčený, že by sme boli rozptýlili akékoľvek pochybnosti o prípade, nastolenom vo Vašom ct. Liste z 2.t.m., ktorý som s vďakou prijal spolu s pôsobivou reprodukciou odbojného Prométea. Vaša správa, že Vás moji stúpenci "ľahkomyseľne odpudili " z môjho tábora, ma tak prekvapila a zaujala, že sa ponáhľam Vás poprosiť o bližšie údaje veci. Veľmi ma totiž zaujíma, kto z mojich stúpencov kedy, kde a ako vytvoril situáciu, ktorá Vás nútila vyvodiť spomínané dôsledky. Po obdržaní Vašich správa sa k veci vrátim s meritórnou odpoveďou, ukazuje sa však, že ide o pokus nehodného človek zasiať rozkol medzi nás pomocou ohovárania intríg.

Myslím, že Ján Masaryk nebol takým kalibrom v čs. politike, aby sme ho mali stavať za vzor. Tým sa nijako nechcem dotknúť jeho iných kvalít, alebo zásluh, ktoré som si vždy vážil. I keď som si vždy zachoval nezmenene vysoko kladný postoj k osobnosti, životnému dielu a myšlienkovému odkazu T.G. Masaryka, predsa si nemôžem odpustiť poznámku v súvislosti s Vašim listom, že osud a doba boli neobyčajne milostivé T.G.M. Čs. zahraničný odboj začal uprostred vojny, ktorá už predtým vyriekla ortieľ nad Rakúsko- Uhorskom,. A 20 rokov republiky za jeho vedenia padalo skoro do idylických čias. Až po jeho odchode z politického javiska prišiel Mníchov a konfrontácia s Hitlerom, nacistická okupácia, II. Svetová vojna, začlenenie ČSR do sovietskej záujmovej sféry, februárový puč a sovietska okupácia ČSR. V takýchto ťažkých okolnostiach by sme nevystačili s mechanickým aplikovaním osobností z dávnejšej minulosti, kde prevládali iné pomery a iné problémy, aké dostala za údel naša generácia doma alebo v exile.

Ako vidíte, boli by sme si mali o čom pohovoriť, keby sme sa boli stretli.

Dúfam, že ste obaja zdraví a v plnej tvorivej činnosti. Teším sa na Vaše správy a srdečne Vás oboch pozdravujem.

Oddaný Vám Dr. Lettrich

VOJTECH ČELKO


Zpět na obsah