SLOVENSKÉ DOTYKY
 

GALÉRIA FOTOGRAFICKÝM OLYMPOM

Prvá slovenská galéria v Prahe

Organizátori výstavy GALLERY ART FACTORY ma milo prekvapili ešte skôr, než som vstúpila do výstavnej siene: počítali totiž aj s ľuďmi, ktorí majú podobný zmysel pre neorientáciu ako ja. Šipky a nápisy sa nedali prehliadnuť a neomylne ma zaviedli do útrob budov na Václavskom námestí číslo 15. A nebola som sama, kto nemusel hľadať - v bývalej tlačiarni, ktorá sa premenila na živé centrum moderného umenia, sa zhromaždilo najmenej sto ľudí, možno i stopäťdesiat. Ale atmosféra a nálada bola naozaj príjemná.

GALLERY ART FACTORY vychádza zo svetového trendu galérií, ktoré prezentujú živé súčasné umenie v bývalých výrobných halách - teda iným spôsobom a inými cestami než v klasických galériách. Uvádza diela nielen slovenských a českých umelcov, ale aj zahraničných, a chce byť miestom, kde sa vizuálne vnemy prelínajú s hudbou a umeleckými projektmi.

Keď po revolúcii začali vznikajúce podnikateľské a finančné subjekty hľadať v podmienkach trhovej ekonomiky svoje špecifiká, investovali majetok a finančné prostriedky do rôznych oblastí. Tie najosvietenejšie spomedzi nich nevynechali zo svojho záujmu ani výtvarné umenie. Prvou z novovzniknutých spoločností, ktorá sa sústredila na cielené a koncepčné budovanie zbierky výtvarného umenia, bola Prvá slovenská investičná skupina.

Budovať zbierku výtvarných diel možno rôznymi spôsobmi: buď do nej len ukladať peniaze, alebo sa zamerať na zaujímavejší cieľ: vytvoriť kolekciu diel, ktoré budú mať svoj pôdorys, myšlienky a logiku, a to takú, čo obstojí nielen z pohľadu milovníka a zberateľa, ale aj z pohľadu odborníka - historika a kritika umenia. Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny budí rešpekt tak u odborného, ako aj umeniamilovného publika. Zaujímavé je, že v koncipovaní zbierky je poňatie "slovenskosti" značne tolerantnejšie, než dosiaľ zaužívané. Eviduje totiž nielen tvorbu klasikov hlavného prúdu výtvarného umenia určitého obdobia, ale aj umelcov národnostných menšín, ktorí zo Slovenska pochádzali, žili tam a tvorili, alebo takých, ktorí na Slovensku viackrát vystavovali či prežili časť života.

Koncepciou zbierky je získavať diela súčasného výtvarného umenia a umenia stredoeurópskeho kontextu. Vychádza sa zo skutočnosti, že v období otvorenejších šesťdesiatych rokov dosiahlo slovenské výtvarné umenie európsky porovnateľnú úroveň vďaka tvorbe mnohých výrazných osobností. Najvýznamnejší maliari, sochári a ďalší umelci ani v nasledujúcom období takzvanej normalizácie neprispôsobili svoje výrazové prostriedky socialistickému realizmu a vytvorili tak neoficiálnu výtvarnú scénu. K nim sa v priebehu rokov postupne pripájali autori mladších generačných vrstiev. Po revolúcii sa ukázalo, že práve autori neoficiálnej scény patria do európskeho kontextu: jazyk ich tvorby je čitateľný nielen pre domáce, ale aj pre medzinárodné publikum. Tvorba práve týchto výrazných osobností tvorí základ zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny - a výber z tohto základu sa predstavuje v GALLERY ART FACTORY v Prahe. Osobnú záštitu nad akciou prevzal prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s podporou ministra kultúry SR a veľvyslanca SR v ČR.

EVA MACHÁČKOVÁ


Zpět na obsah