Slovensko-český klub je občianske združenie, ktoré vzniklo v lete roku 1996 a cieľom ktorého je udržiavať a zvyšovať úroveň česko-slovenských vzťahov. Členmi Slovensko-českého klubu sú predovšetkým osobnosti spoločenského a kultúrneho života v ČR i SR, ako aj z radov slovenskej komunity v Česku.

Slovensko-český klub vydáva mesačník Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, ktorý vychádza s podporou českej vlády. Predsedom redakčnej rady časopisu je už mnoho rokov spisovateľ Ladislav Ballek, ktorý sa stal v roku 2001 veľvyslancom SR v ČR. Od októbra 2001 klub prevádzkuje jediný internetový denník Čechov a Slovákov po svete - Český a slovenský svet (www.svet.czsk.net). Spoluvydáva literárny štvrťročník, česko-slovenskú revue Zrkadlenie-Zrcadlení a divadelný Ilustrovaný žurnál Černá labuť. Realizuje televízne projekty pre Českú televíziu i Slovenskú televíziu, spolupracuje aj s oboma verejnoprávnymi rozhlasmi. Vydáva knihy (4-6 prestížnych titulov ročne) - spomenúť možno napríklad knihu profilov Slovensko-české osudy (100+1 osobnost české společnosti ze Slovenska) alebo Čítanku moderní slovenské literatury pro střední školy. Aktuálne sa pripravuje prvé ponovembrové vydanie Česko-slovenského a slovensko-českého slovníka.

Okrem toho klub vyvíja celý rad kultúrnych aktivít, napríklad organizuje cyklus festivalov Dni slovenskej kultúry po Českej republike (najväčšie prehliadky sú v Českých Budějoviciach a Moravskej Třebovej, ďalšie v Brne, Kroměříži, Jihlave, Tábore a mestských častiach Praha 3, Praha 6, Praha 7 a Praha 8), spoluprodukuje divadelnú Česko Slovenskú scénu / Café Teatr Černá Labuť, ako aj rovnomennú Café Galeriu Černá labuť (www.cernalabut.cz), organizuje klubové večery, usporadúva výstavy, spoluorganizuje Slovenský ples v Prahe i Česko-slovenský bál v Českých Budějoviciach (najväčší ples v Prahe i v južných Čechách).

Klub organizuje odborné semináre a konferencie, v roku 1999 napríklad spolu s MŠMT ČR, Univerzitou Karlovou a Veľvyslanectvom SR v Prahe konferenciu o slovenčine a slovenských reáliách v českom školstve. Slovensko-český klub je koordinátorom prezentácie stredoeurópskej literatúry navonok Centraleuropeans in Central Europe - partnermi sú PEN-kluby v jednotlivých krajinách. V rámci programu sa organizujú konferencie (najväčšie v Prahe a Košiciach), pripravuje centrálna databáza a web-prezentácia stredoeurópskej literatúry (www.centraleuropeans.net), udeľuje stredoeurópska Cena Karla Čapka. Spoluusporadúva najväčšiu vedomostnú súťaž pre deti a mládež vo visegrádskom priestore Eurorebus (www.eurorebus.cz). Oba spomínané programy spoluorganizuje na Slovensku aj sesterský Slovensko-český klub v Slovenskej republike. V súčasnosti pripravuje europrojekt venovaný divadlu malých foriem Long legs of Pocket Theatre a mediálny projekt Coloured Europe.

Slovensko-český klub vyvíja tiež legislatívne aktivity v ČR i SR. Napríklad v oblasti dvojitého občianstva, prezenčnej služby dvojitých občanov, zdravotného poistenia pri návšteve druhej z našich krajín, menšinovej legislatívy a podobne.

Koordinuje činnosť regionálnych Klubov Slovenských dotykov.

Preambula stanov klubu