SLOVENSKÉ DOTYKY
 

DVOŘÁKOV ODKAZ PO SLOVENSKY

Štyridsaťročné jubileum

Od blahodarných okamihov, kedy liečivé pramene naštartovali svetový chýr kúpeľov Karlove Vary, tu natrvalo zakotvila aj hudba. Stala sa sprievodcom i harmonickým spoločníkom všetkých, ktorí vyhľadávajú v pôvabnom prostredí fyzický oddych, duchovné pookriatie a tvorivú inšpiráciu v sviatočných dňoch každodenného života. Patril medzi nich aj Antonín Dvořák.

Jeho spojenie so západočeskými kúpeľmi sa vpísalo trvalo do umelcovho života a diela. Dvořákove pobyty v Karlových Varoch znamenali v jeho tvorivom živote a spoločenskom uplatnení významnú kapitolu. V Karlových Varoch komponoval a korigoval svoje diela, overoval si ich umelecký ohlas v publiku. Sem umiestnil tiež jednu pozoruhodnú udalosť, ktorej výročie sme si nedávno pripomenuli - prvé kontinuálne uvedenie Dvořákovej najslávnejšej symfónie Z Nového sveta. Tu sa stalo dielo po prvom uvedení v karlovarskom Poštovom dvore slávnym opusom svetovej hudobnej literatúry práve pred 110 rokmi.

Hudobné tradície Karlových Varov však rozkvitali ďalej. Ako jedna z výnimočných umeleckých perspektív sa zrodila pred štyridsiatimi rokmi Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka, ktorá práve v novembrových dňoch oslavuje svoje výročie. Počas svojho trvania sa vypracovala medzi vrcholné udalosti českej a slovenskej kultúry, ako jediná si uchovala organizačnú jednotu aj po rozdelení našej republiky a čerpá prospešne z pedagogických zdrojov oboch republík ku prospechu dorastajúcich umeleckých generácií. V karlovarských súťažiach A. Dvořáka pracujú pod vedením svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského a jeho kolegov z bratislavskej AMU najkvalitnejšie pedagogické osobnosti našich dvoch národov. Vďaka tomu zaujíma dnes výučba v Medzinárodnom speváckom centre A. Dvořáka jedno z vedúcich pozícií v Európe. Túto povesť obhajujú dnes na významných profesionálnych scénach celého sveta a v zahraničných koncertných halách umelci takých mien ako sú Edita Gruberová, Magdalena Kožená, Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Peter Mikuláš, Ivan Kusnjer a ďalší.

Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka buduje svoje istoty na pozoruhodnej tradícii. Reprezentuje dnes ako aktívnu udalosť živú pamiatku Dvořákovej osobnosti a skladateľského odkazu. Priťahuje tisíce začínajúcich speváckych talentov, ktorí sledujú profesionálnu opernú dráhu alebo koncertné pódiá a overujú si svoje umelecké schopnosti. Súťažná prehliadka sa tohto roku uskutoční v dňoch 4. - 11. novembra a predstaví nových víťazov na slávnostnom koncerte s orchestrom v koncertner dvorane hotela Pupp. Ako každoročne sa do súťažného zápolenia prihlásilo vyše sto účastníkov zo 16 krajín. Medzinárodná porota za predsedníctva Petra Dvorského z nich vyberie po týždennom hodnotení najúspešnejších adeptov budúcej umeleckej dráhy.

JIŘÍ VITULA


Zpět na obsah