SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZELENÝ DOM

Výstava fotografky Miloty Havránkovej

Vo výstavnej sieni Gallery Art Factory na Václavskom námestí v Prahe slávnostne otvorili uprostred októbra fotografickú výstavu významnej slovenskej fotografky Miloty Havránkovej, ktorá niesie názov "Zelený dom". Výstava potrvá do 18. novembra tohto roku. Docentka Milota Havránková patrila v šesťdesiatych rokoch do silného ročníka slovenských študentov na pražskej FAMU. Už vtedy sa rozhodla dostať fotografiu, vyvolávanú na najrôznejších materiáloch, čo najbližšie k ľuďom. V 60. rokoch sa jej tvroba radila do takzvaného expresívneho surrealizmu, kam patrili napríklad aj fotografie jej kolegov Ľuby Laufovej, Pavla Hudeca-Ahasvera alebo Petra Brezu.

Charakteristický pre tvorbu Miloty Havránkovej je voľný pohyb medzi jednotlivými technológiami, ako je maliarstvo, sochárstvo, textilná tvorba alebo aj architektúra. Počas svojej pedagogickej činnosti na SUPŠ v Bratislave ovplyvnila celú jednu generáciu slovenských fotografov, ktorí neskôr, práve na pražskej FAMU, prenikli do umeleckej histórie pod názvom "slovenská nová vlna". Boli to Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Vasil Stanko a ďalší. Tono Stano o nej povedal, spomínajúc na svoje začiatky: "Každý z pedagógov vtedy prezentoval svoj ateliér a vystúpila aj Milota Havránková. Hovorila o fotografii, ktorú mala na starosti, s takou vášňou, že som sa k nej prihlásil. Šiel som za jej hlasom. Stala sa jediným mojím naozaj dôležitým učiteľom".

Neskôr začala Milota fotografiu uplatňovať v oblasti ilustrácie, pripravovala monumentálne fotografie pre rôzne interiéry, designy a experimentálne filmy. Postupne sa rozhodla nielen vytvárať umenie, ale aj niečo, čo má konkrétny, praktický zmysel a najmä preto začala spolupracovať so svetom módy a reklamného designu. Po roku 1989 začala pôsobiť v experimentálnom ateliéri na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave a neskôr i na Fakulte múzických umení v Prahe.

Svoje fotografie po prvý raz predstavila Milota Havránková pred štyridsiatimi rokmi na výstave v Tübingene a dnes sa jej zdá, že je stále rovnaká ako vtedy. "Už keď som vzala po prvýkrát do ruky fotoaparát, vedela som, čo chcem," povedala. V postate som stále rovnaký blázon, ten istý človek ako vtedy. Preto dokážem pochopiť, čo mladá generácia dnes prežíva." Autorská výstava ZELENÝ DOM mapuje celých štyridsať rokov jej tvorby. Vždy sa v nej snažila o vizuálne spracovanie fotografie na Slovensku - rozhodla sa ignorovať nedotknutelnosť negatívu a spájať vo svojej tvorbe viac umeleckých disciplín súčasne. Medzi dôležité momenty, z ktorých vychádza, sú surrealistické fotografie a filmy a tiež pop-artové a op-artové tradície. V jej tvorbe neraz prevládajú subjektívne fotografie, vychádzajúce najmä z intuície autorky a záznamu jej životných situácií. Okrem toho, sledujúc roky jej tvorby, možno badať neustále zmeny v jej rukopise, čo pôsobí stále nesmierne pútavo a osviežujúco. Môžete sa o tom napokon presvedčiť v Gallery Art Factory, kam fotografické dielo Miloty Havránkovej až prekvapujúco zapadlo.

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah