SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ZVÝŠENIE POPLATKOV NA SLOVENSKU

Úvodník

Je pochopiteľné, že sa na stránkach nášho časopisu veľmi často, ba priam pravidelne zaoberáme slovensko-českými a česko-slovenskými vzťahmi vo všetkých oblastiach. Považujeme to za svoju povinnosť a takpovediac máme to aj vo svojej programovej náplni. Sme však mesačník, a to ešte menšinový (a treba dodať, že menšinový po všetkých stránkach) . Nemôžem sa preto stále zbaviť dojmu, že by sa týmito vzťahmi mala aspoň do určitej miery zaoberať aj väčšinová tlač i rozhlasové a televízne vysielania. Veď každému z nás je vari jasné, že nielen historické, ale i všedné ľudské osudy medzi našimi dvoma národmi sú stále pevne a neoddeliteľne prepletené. Slováci, ktorí žijú v Českej republike, majú stále nielen známych a príbuzných na rodnom Slovensku, ale napokon ich spájajú s touto krajinou i najrôznejšie zväzky, ktorých právnu podobu definujú prijímané zákony. Je smutné, že o zmenách práve v týchto zákonoch sa v českej tlači nedozvieme prakticky nič. A to je, pochopiteľne, najmä kritika do našich novinárskych radov. Možno by niektorí z nás mali menej podliehať "prachsprostej" manipulácii farmaceutických firiem ohľadne nebezpečenstva vtáčej chrípky a venovať sa radšej niečomu, čo sa ľudí naozaj a bezprostredne dotýka (a nie je to málo ľudí, keď uvážime, že v Česku žije okolo štyristo tisíc Slovákov!).

Nuž a tak nezostáva nič iné, než aby sme my upozornili na to, že na Slovensku sa od nového roku pomerne významne zvyšujú poplatky, z ktorých sa mnohé budú či môžu týkať i nás, Slovákov žijúcich a pracujúcich na území Českej republiky. Ide o poplatky ohľadne vybavovania dokladov a ohľadne akýchkoľvek súdnych sporov. Takže tí, ktorí uvažujú o novom slovenskom občianskom či vodičskom preukaze, by si oň mali zažiadať radšej do konca tohto roku. Rovnaká rada sa týka aj tých, ktorí si chcú nechať urobiť nejaké zmeny v údajoch o firme, či manželov, uvažujúcich o rozvode na Slovensku. V takom prípade ešte zaplatia len tisíc korún, kým od januára ich to bude stáť pätnásobok - teda päť tisíc slovenských korún. Vláda už tieto zmeny schválila, čaká sa, čo na to parlament, ale zdá sa, že zvýšenie poplatkov je už pre občanov nevyhnutné i keď si kde-kto uvedomuje, že to pre mnohých ľudí bude znamenať prekážku v prístupe k právu...

Ministerstvo spravodlivosti si však zasa na druhej strane sľubuje od zvýšenia súdnych poplatkov zníženie počtu neodôvodnených žalôb a návrhov. Podľa nich sa dodnes na Slovensku využíva len málo inštitút mimosúdnej dohody. Tá sa však nedá využiť pri rozvode alebo delení spoločného majetku manželov. Tu by mal štát pri počte takmer 11tisíc rozvodov získať ročne na poplatkoch až 55 miliónov korún namiesto súčasných 11 miliónov. Vynoril sa i názor, že vzhľadom na to, že ide o naozaj zásadné zvýšenie, môže dôjsť k zníženiu počtu podávaných návrhov. Platiť sa bude tiež pri konkurzných podaniach, za podanie námietok zaujatosti a tiež pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Občania môžu požiadať súd o odpustenie poplatkov a súdy budú tieto záležitosti posudzovať individuálne.

Tak poďme teraz k niektorým konkrétnym sumám. Najprv poplatky za doklady: za nový slovenský vodičský preukaz zaplatíte namiesto 100 dvojnásobok: 200 Sk, strata tohto preukazu vás príde na 400 Sk. Nový občiansky preukaz bude stáť 150 Sk namiesto 50 a pri jeho strate alebo poškodení sa poplatok zvýši zo 100 na 500 korún. Za žiadosť o povolenie k pobytu už nezaplatíte 100, ale 500 Sk a ak ho stratíte, zaplatíte až 1000 korún namiesto doterajších 200 Sk. Výrazne sa zvyšuje aj žiadosť o nový zbrojný preukaz, o vydanie zbrojnej licencie či o povolenie na prevádzku strelnice.

Niečo málo o súdnych poplatkoch: pri obchodných sporoch sa suma zvyšuje o 10 percent, pri občianskych sporoch o 5 percent, o rozvode sme už hovorili a majetkové vyrovnanie vás bude stáť až 5 000 korún. Pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom sa dosiaľ súdne poplatky neplatili, po novom sa navyšujú na 5 000 Sk. Návrh na začatie konania na ochranu osobnosti sa zvyšuje z 2 000 Sk na 10 000 Sk. Ak chcete zaregistrovať akciovú spoločnosť, vydáte 25 000 korún a za zmenu niektorých údajov v nej 3 000 Sk. Výrazné zvýšenie poplatkov sa dotklo i obchodných sporov. Poplatky pri sporoch o peňažitú pohľadávku sa zvyšujú z 5 percent na 10 percent. Ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi, zvyšuje sa poplatok z 3 000 korún na 10 000 korún. Výrazne viac zaplatíte aj pri ochrane obchodného mena či ochranných známok a poplatok z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže sa zvyšuje zo 4 000 na 10 000 korún.

Pripravuje sa aj zvýšenie poplatkov za priestupky. Tie by mali vzrásť z doterajších tisíc až tri tisíc korún na päť až desať tisíc korún. Pri niektorých priestupkoch bude sankcia ešte vyššia. Za neoprávnené podnikanie či neoprávnené sprístupnenie bankového alebo obchodného tajomstva bude možné uložiť pokutu až do výšky 50tisíc korún.

Nebolo rozhodne mojím cieľom vymenovať na malom priestore tohto úvodníka všetky zvýšenia a chystajúce sa zmeny. Myslím si však, že by sme aspoň o tých základných rozhodne mali vedieť, ak už nie kvôli nám samým, ani kvôli cestám na Slovensko a za rodinou, tak aspoň kvôli tým našim blízkym, ktorí sa aj nie vlastnou vinou môžu niekedy dostať do komplikácií a ťažkostí.

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah