Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
DECEMBER 2003 - JANUÁR 2004
Úvodník
ČESKO-SLOVENSKÉ DARČEKY
S Mariánom Kleisom
Z KOŠICKÉHO DO BRNIANSKEHO ŠTÚDIA
Pražská jar - Alexander Dubček
SYMBOL EURÓPSKEHO SMEROVANIA
S režisérom a scenáristom Martinom Šulíkom
SLOVENSKÝ HŘEBEJK
Cena za najlepší stredoeurópsky dokument
DEJINY PRECHÁDZAJÚCE PLAVÁRŇOU
V zozname Svetového pamiatkového fondu
OHROZENÉ DREVENÉ KOSTOLÍKY
Reštaurátorka Zlatica Dobošová
ODTLAČKY RÚK I SRDCA
S Georgesom Dutruc-Rossetom
MUSÍTE VYRÁBAŤ VÍNA, KTORÉ SLOVÁKOM CHUTIA
Herec Ady Hajdu
S MASKOU A BEZ MASKY
Gymnázium V4 v Prahe
KEĎ SA ROZOSTÚPI NOVEMBROVÁ HMLA...
Dirigent Roberto Benzi
INŠPIROVANÝ NAŠIMI MESTAMI
Komentár
EURÓPSKA ÚNIA 25 A MALÉ ŠTÁTY
Desať rokov od rozdelenia
ROZDIELNY VÝVOJ ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová