SLOVENSKÉ DOTYKY
 

ČESKÍ MANAŽÉRI DOBÝVAJÚ SLOVENSKO

Cesty za rieku Moravu

Kým českí manažéri začínajú dobývať lukratívne pozície vo vrcholovom manažmente slovenských firiem až v poslednom čase, sú Slováci na obdobných miestach v Česku už temer ako doma.

Hoci cieľom profesnej kariéry boli pre Slovákov Čechy a Morava už oveľa skôr, slovenský exodus do Čiech výrazne zosilnel najmä v posledných piatich až siedmich rokoch. V československom období mala na presun ľudí smerom na západ vplyv predovšetkým skutočnosť, že Praha bola hlavným mestom federácie a sídlom väčšiny významných firiem a spoločností. Ďalším cieľom bývala pre slovenskú inteligenciu Viedeň, tá však bola po štyridsať rokov z politických dôvodov v podstate nedosiahnuteľná. Kultúrna a historická vzájomnosť Čechov a Slovákov spolu s veľkou príbuznosťou ich jazykov celé roky nahrávala atraktivite Česka ako pracovnej príležitosti.

Podľa Martina Hegera, odborného poradcu spoločnosti Heger & Partners, ktorá sa mobilitou českých a slovenských manažérov zaoberá, možno intenzívnejší príchod slovenských manažérov do Českej republiky zaznamenať v druhej polovici deväťdesiatych rokov. "Doba veľkých platových špirál a ekonomického boomu nastala najmä v oblasti informačných technológií, hi-tech, telekomunikácií alebo financií. V týchto odvetviach sa spoločnosti začali usilovať o preťahovanie najlepších pracovníkov," uviedol Heger s tým, že v tomto čase došlo tiež ku generačnej výmene na vrcholových pozíciách manažmentu. Väčšinu z nich ovládli ľudia okolo tridsať rokov.

Vzhľadom na situáciu, ktorá vtedy panovala na Slovensku a vzhľadom k platovým rozdielom sa veľa slovenských manažérov pokúsilo získať pracovné miesta v Českej republike. "Slováci boli ochotní pracovať za podstatne nižšie platové ohodnotenie pri väčšom pracovnom nasadení," uviedol Heger. Platové rozdiely medzi Českom a Slovenskom podľa neho v tom čase predstavovali asi šesťdesiat percent.

Dnes možno nájsť slovenských manažérov v rade českých firiem alebo v pobočkách medzinárodných spoločností. Ak nehovoria po slovensky, nemusíte si ich ani všimnúť. Vrcholoví českí manažéri naopak šéfujú mnohým slovenským firmám alebo pracujú na vysokých pozíciách v slovenských pobočkách medzinárodných spoločností.

Podľa Martina Hegera sa výmena vedúcich pracovníkov počas existencie oboch samostatných štátov niekoľkokrát zmenila. "Teraz dozrieva ekonomická situácia a dobré manažérske miesta v Česku sú už obsadené," uviedol Heger. V Českej republike podľa neho pomaly doznieva ekonomický boom. Top manažéri, ktorí tu nenašli uspokojivé pracovné miesta a podmienky, musia hľadať svoje uplatnenie inde. A práve Slovensko je pre budovanie kariéry v súčasnosti ideálne miesto. Relatívna blízkosť, dlhoročná tradícia spoločného štátu a jazyková príbuznosť sú faktory, ktoré perspektívu tejto personálnej zmeny iba povzbudzujú. Ak porovnáme ekonomické ukazovatele a trhovú situáciu, dochádzame k záveru, že Slovensko má asi päťročné omeškanie a situácia je tu úplne rovnaká, ako bola v Českej republike pred niekoľkými rokmi," poznamenáva Heger. Slovenské spoločnosti sa podľa neho v súčasnosti výrazne sústreďujú na investície do vzdelávania manažérov a ich vyhľadávanie. Slovensko je navyše v súčasnosti krajinou prudkého spoločenského a ekonomického rozvoja, čo pre mnohých manažérov vo vrcholových pozíciách znamená naozaj atraktívne podmienky. Slovensko teda už rozhodne nie je nejakým núdzovým riešením pre tých, ktorí sa nestačili či nedokázali presadiť doma.

Skôr ho treba brať ako krajinu, kde možno v najlepšom slova zmysle realizovať svoje ambiciózne manažérske predstavy. Súčasne je Slovensko bránou do východnej Európy i na Balkán. Preto môže byť pre mnohých českých manažérov veľmi sľubné budovať slovenské firmy alebo iné pobočky práve tu a práve s touto ambíciou.

Aj preto sa najviac Čechov angažuje v dynamicky sa rozvíjajúcich firmách zameraných často na šírenie moderných komunikačných a informačných technológií.

(li)


Zpět na obsah