Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MAREC 2005
Úvodník
IDIOTOV MÁME VEĽA...
Slovenský Barman roka 2004
V OČARENÍ KOKTAILOV
Slovenské divadlo v Prahe 2005
DESIATY A NAJVÄČŠÍ ROČNÍK
Dni slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach
SLOVENSKÉ FAJNOVOSTI
Anna Feldeková a On a Ona
FOTOGRAFKA ĽUDÍ V ART FACTORY
Vlastimil Harapes - baletný majster v Košiciach
PRESVEDČILA MA KVALITA
o Zuzanou Horovou
O SLOVENSKOM PLESE VO VIEDNI I PRAHE
Profesor Pavel Klener
POTREBUJEM DEŇ S DVOJNÁSOBNÝM POČTOM HODÍN
Cesty za rieku Moravu
ČESKÍ MANAŽÉRI DOBÝVAJÚ SLOVENSKO
Lasica a Polívka spolu na javisku
GARDEROBIER
Prieskum STEM a IVO
SLOVÁCI SA BOJA O SOCIÁLNE ISTOTY, ČESI KRIMINALITY
Nové knihy
DVE MALÉ RECENZIE
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová