SLOVENSKÉ DOTYKY
 

RIZIKO BUDÚCNOSTI

Študijné programy na Slovensku?

Slovenské vysoké školy ponúkajú niekoľko tisíc študijných programov. To sa však môže negatívne prejaviť tak na kvalite štúdia, ako aj na prílišnej špecializácii absolventov.

Tvrdí to Lev Bukovský z Akreditačnej komisie, pričom nepriamo to potvrdzuje aj prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska - mnoho študijných programov nereaguje na moderné trendy a ich absolventi sú bez ďalšieho vzdelávania nepoužiteľní. Platí pritom, že viaceré fakulty v rámci jednej vysokej školy ponúkajú takmer identické študijné programy.

"Na úkor všeobecne vzdelaných odborníkov produkujeme neraz veľmi úzko špecializovaných expertov," pripúšťa prezident Slovenskej rektorskej konferencie Juraj Sinay. Ako doplnil Andrej Salner z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť - problém nie je iba v slabej prepojenosti študijných programov na trh práce, ale tiež v obmedzenej možnosti vysokoškolákov prestúpiť na inú vysokú školu. "Keďže sú študijné programy príliš špecializované, študenti majú pri prestupe problémy s uznaním kreditov." Gabriel Machlica z Podnikateľskej aliancie Slovenska pripomína, že štruktúra študijných odborov nezodpovedá štruktúre hospodárstva, pričom výučba je zameraná skôr na memorovanie faktov. Zamestnávateľom chýbajú najmä absolventi vysokých škôl technického zamerania - osobitne strojárstva, elektrotechniky a chémie. Bukovský pritom nepovažuje za reálne, aby Slovensko vychovalo dostatok kvalifikovaných odborníkov. "Výsledkom je, že Akreditačná komisia dostáva na stôl nevierohodné podklady. Ak ich totiž začneme preverovať, ukáže sa, že ide o kamufláž." Podľa Bukovského nemá pritom nedodržiavanie dohodnutých kritérií pre školy žiadne následky. Keďže zákon nedovoľuje vysokým školám prijímať záujemcov o štúdium na neakreditované programy, všetky sa museli akreditovať nanovo. Ak by totiž skončili takýto program, ich diplom bude neplatný. Celý proces posudzovania spôsobilosti vysokých škôl viesť študijný program sa však spomalil a termíny na podávanie prihlášok, respektíve prijímacích pohovorov najmä v učiteľským smeroch a doktorandskom štúdiu tak mnohé školy posunuli.

Predseda Akreditačnej komisie Pavol Návrat pripomína: "Posledných 300 až 400 žiadostí by sme mali posúdiť na aprílovom zasadnutí. České vysoké školy, ktoré už majú celý proces za sebou, ponúkajú dnes približne 4-tisíc programov". Jiří Smrčka z Českej akreditačnej komisie priznáva, že mnohé sa opakujú. "Ak na to školy majú materiálne a personálne kapacity, je to ich vec."

MIRA SOJKOVÁ


Zpět na obsah