SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VERNE NA SLOVENSKU

Tajomný hrad v Karpatoch

Jules Verne sa pri písaní svojho románu "Tajomný hrad v Karpatoch" inšpiroval pobytom na Slovensku. Sto rokov po smrti slávneho francúzskeho spisovateľa - zomrel 24. marca 1905 - to tvrdí slovenský znalec jeho diela, historik Miloš Jesenský zo Žiliny.

"Verne navštívil Bratislavu, vtedajší Prešporok, v auguste 1892 na svojej ceste po Rakúsko-Uhorsku a zdržal sa tu takmer dva týždne," rozpráva Miloš Jesenský. Písomné svedectvo o tom zanechal kňaz a filozof Ján Maliarik, ktorý v čase Verneho návštevy študoval na Vyššom evanjelickom lýceu. Keďže vedel dobre po francúzsky, románopisec si ho vybral za sprievodcu na svojich potulkách.

Verne sa ubytoval v hoteli Carlton a každý deň vyrážal do mesta i blízkeho okolia. "Určite boli spolu pod ruinami Devínskeho hradu a Verne si tam vypočul príbehy o mocných kniežatách, ktoré kedysi z tohto hradu vládli nad veľkou slovanskou ríšou," pokračuje Miloš Jesenský.

Po návrate z cesty spisovateľ o tom porozprával v interview istému dánskemu novinárovi. "Už pri prvom pohľade na zrúcaniny Devína som pocítil, že môj najbližší román sa bude odohrávať na takom hrade," zdôveril sa Verne v tomto rozhovore. Román "Tajomný hrad v Karpatoch" napísal už o niekoľko mesiacov, jeho dej sa však sotva odohráva na Devíne.

Vysvitá to už z úvodnej kapitoly knihy, kde autor podrobne opisuje miesto deja. Predpokladá sa, že na študijnej ceste po Uhorsku sa Verne zatúlal až do Sedmohradska, kde mu učaril niektorý z tamojších hradov.

Mimochodom, medzi znalcami Verneho diela sa o tom dodnes vedú spory. Na Zakarpatskej Ukrajine sa údajne nachádzajú doklady o návšteve spisovateľa na hrade Nevické neďaleko Užhorodu. Podľa niektorých verneológov sa opis tohto hradu asi najviac zhoduje s "tajomným hradom".

Jesenský to však nepokladá za podstatné, Verneho predsa na Slovensku zaujali nielen hrady a zámky. "Francúzskym maliarom radil cestovať do tejto krajiny, aby sa mohli inšpirovať krásou jej žien, a francúzskym farmárom - aby ochutnali jej skvelé vína," dodáva historik.

(jc)


Zpět na obsah