SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SKÚSENOSTI ĎALŠÍM GENERÁCIAM

Herec František Výrostko

Herec a pedagóg František Výrostko (1954), žijúci a pôsobiaci v Martine, svojím temperamentom a náhľadom na život nezaprie východniarsky korienok. Jeho herecká a neskôr i pedagogická dráha začala v roku 1976 absolvovaním bratislavskej VŠMU, odboru herectva. Viac ako dvadsaťosem rokov účinkovania v Divadle SNP Martin (súčasné Slovenské komorné divadlo) mu prinieslo množstvo stvárnených postáv súčasných slovenských, ale aj zahraničných autorov, ako aj množstvo postáv v klasických dielach slovenských a svetových dramatikov. Za stvárnenie uvedených postáv v mnohých prípadoch obdržal cenu Literárneho fondu.

Fero Výrostko sa najviac venoval detským amatérskym súborom, keď šesť rokov spolupracoval s detským divadelným súborom Kamarát v Martine. Nezanedbateľná je i päťročná spolupráca s amatérskym detským súborom Pišinger na Bystrične. Podporu amatérskej tvorbe neraz vyjadril aj účasťou na metodických stážach, ktoré bývali počas prehliadok amatérskych divadelných súborov. Intenzívne sa venuje moderovaniu a konferovaniu kultúrno-spoločenských či športových podujatí. Od roku 1999 je odborným asistentom na Akadémii umení, kde pôsobí ako učiteľ herectva. Prednáša hereckú tvorbu a dabingové herectvo, s čím súvisí aj jeho odborná publikačná činnosť. V súčasnom období zastáva funkciu vedúceho katedry herectva a hosťujúceho docenta na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Na tomto mieste je treba spomenúť aj réžiu a pedagogické vedenie školských predstavení ako "Mastný hrnec" (J. Barč-Ivan), "Nevinná" (H. Mann) či "Shakespeare a kráľovná" (M. Gavran) a ďalšie.

Z najvýznamnejších diel, v ktorých stvárnil jednotlivé postavy, možno spomenúť Ferdinanda v Schillerových "Úkladoch a láske", Thyla v Gorinovom "Thylovi Ulenspiegelovi", Mesrina v Marivauxových "Dotykoch a spojeniach", za ktorú získal cenu novín The Guardian na festivale Critics Chice v Edinburgu v roku 1991. Cenu Literárneho fondu obdržal za úlohu vidiečana Charlesa v Molierovej hre "Don(a) Juan(a)" a neskôr za úlohu Lazara Podchaľuzina v Ostrovského "Bankrote" a tiež celoštátnu výročnú cenu Literárneho fondu v oblasti činohry za rolu Tartuffa v Molierovom "Striptíze Tartuffe". Obdobných významných úloh by sme mohli vymenovať ešte veľké množstvo. V rokoch 1990 až 2003 sa Fero Výrostko zúčastnil zahraničných festivalových zájazdov do Švajčiarska, bývalého ZSSR, Juhoslávie, Poľska, Talianska a Veľkej Británie s prezentáciou diel V. Havla ("Audiencia"), B. Brechta ("Baal"), P. Marivauxa ("Dotyky a spojenia"), B. Timravy ("Skon Paľa Ročku") ale i ďalších. V rokoch 2002 a 2003 sa zúčastnil na festivaloch v Česku, a to v Prahe a Českom Těšíne, kde sa uviedol v hrách "Don/a Juan/a", "Tartuffe", a "Úbohý lakomec".

Fero Výrostko patrí medzi stálice slovenskej divadelnej scény a slovenského dabingu a je len dobre, že svoje dlhoročné profesionálné skúsenosti si nenecháva len pre seba, ale pedagogickou činnosťou a spoluprácou s amatérskými detskými súbormi ich odovzdáva ďalším hereckým generáciam.

ŠTEFAN RYCHTÁRIK


Zpět na obsah