SLOVENSKÉ DOTYKY
 

VYDÁVAME ČESKÚ BESEDU

Oznam

Ako si pozorný čitateľ mohol všimnúť hneď pri otvorení tohto čísla, naša sesterská organizácia Slovensko-český klub v Slovenskej republike prevzala vydávanie menšinového časopisu Česká beseda. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie Českého spolku na Slovensku, doterajšieho vydavateľa, ktoré zrušilo strešnú organizáciu tohto združenia a rozhodlo o zaregistrovaní jednotlivých regionálnych organizácií ako samostatných subjektov. Pre nás je to bez zveličovania nielen veľká česť, ale i nemenšia zodpovednosť. Pred pár rokmi sme svojím spôsobom pomáhali pri zrode Českej besedy - najmä dobrou radou, pretože náš časopis vtedy už zopár rokov fungoval a mal za sebou bohaté skúsenosti nielen čo sa týka obsahovej stránky, ale aj v oblasti menšinovej politiky. Prežívali sme s vydavateľom Českej besedy aj jeho problémy s financovaním, ktoré ho, žiaľ, pomerne často prenasledovali. Registrovali sme chvíle, keď už bola existencia tohto periodika vyložene ohrozená, ale jeho tvorcovia napokon vždy jediný časopis pre Čechov žijúcich na Slovensku udržali nad vodou. Veľkú zásluhu na tom má najmä Helenka Miškufová, dakedajšia predsedníčka Českého spolku na Slovensku a dlhoročná šéfredaktorka Českej besedy. Bolo preto naprosto prirodzené, že práve ona sa stala predsedníčkou Slovensko-českého klubu na Slovensku a najväčšia zodpovednosť za vydávanie Českej besedy leží opäť na nej...

NAĎA VOKUŠOVÁ


Zpět na obsah