Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚN 2005
Úvodník
ŽALM BYROKRATICKO-DAŇOVÝ
Hokejista Václav Nedomanský
DO SIENE SLÁVY NA SLOVENSKO DOPLÁVAL
Svet knihy 2005
KNIHY (AJ) PO SLOVENSKY
Neonacistické hnutia na Slovensku
NEBEZPEČENSTVO ČI BANDA NESPRATNÍKOV?
Storočnica Jozefa Lettricha
NEPREHLIADNUTEĽNÁ OSOBNOSŤ
Slovenský Ostap Bender
VLABEDO 25
Príroda, turistika, pamiatky
Príroda, turistika, pamiatky
Pedagogické osudy
ABY SI ROZUM NEBRAL DOVOLENKU
Vavrinec Benedikt
SLÁVNY RODÁK Z NEDOŽIER
S hercom Mariánom Labudom
TISO JE MOJA NAJKRAJŠIA POMSTA
Sochár Peter Nižňanský
DOBA NEPRAJE SOCHÁROM
Oznam
VYDÁVAME ČESKÚ BESEDU
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová