SLOVENSKÉ DOTYKY
 

SLOVENČINA V MAĎARSKU

Návšteva zo Sarvaša

Jedným z ostrovčekov v južnom Maďarsku, kde sa zachovala slovenčina, je Sarvaš. So slovenskou komunitou v Sarvaši nadviazal pred rokmi vzťah Klub slovenskej kultúry v Prahe, a tak sa stalo, že mnohí jeho členovia mohli viackrát navštíviť južné Maďarsko, ale aj byť hostiteľom Sarvašanov pri ich pobytoch v Českej republike. V tohtoročnom horúcom júli zavítala skupina asi 40 sarvašských občanov do Prahy a Karlových Varov. Bolo zvláštne stretnúť milé, známe tváre tentoraz nie na povestnom sarvašskom trhu s ovocím a zeleninou, kde sme spolu tak labužnícky nakupovali šťavnaté a pikantné plody Veľkej uhorskej nížiny, ale na Ovocnom trhu v Prahe pred Stavovským divadlom. Prirodzene, zaujímali nás aj dojmy z návštevy u nás, ale akési nutkanie nás napriamilo spýtať sa našich hostí predovšetkým na ich každodennosť dolnozemskú. Odpovedá riaditeľka Základnej školy v slovenskom jazyku v Sarvaši Zuzana Medveďová:

Ako sa vám žije v Maďarsku?

Veľmi dobre, ďakujem. Ja som pyšná a hrdá na to, že Slováci žijúci v Maďarsku si ešte po 280 rokoch zachovali jazyk a my ako slovenská menšina žijúca v Maďarsku sa môžeme popýšiť tým, že nám maďarská vláda dala 721 miliónov forintov na našu inštitúciu, kde sa nachádza materská škola, základná škola a žiacky domov. Vlastne máme prostriedky podľa 21. storočia, čo sa týka inštitúcie.

Školy boli vždy nositeľkami vzdelania, ale čo región? Počuť slovenčinu aj v meste?

Áno. Ak by ste sa vybrali na trh v utorok, v piatok alebo v nedeľu, tak by ste počuli slovenčinu. Ale jazyk našich predkov zachovávajú nielen na trhu, má to v rukách slovenská samospráva mesta Sarvaš, ktorá je päťčlenná. Robí rôzne akcie počas celého roka. Ďalší nositeľ slovenčiny je evanjelická cirkev. Máme dobrú farárku pani Alžbetu Nobíkovú, ktorá hovorí veľmi krásnym stredoslovenským nárečím. Pamätám sa, keď skupina z Prahy zavítala k nám a keď sme sa s ňou rozprávali, že sa viacerí hostia kochali v tom nárečí.

Maďarsko sa spolu s inými okolitými krajinami stalo členom Európskej únie. Čo vám to prinieslo?

Je to veľmi zložitá otázka, lebo tieto krajiny sa stali členmi únie iba 1. mája minulého roka - teda ja poviem úprimne, že zatiaľ som to ešte nepocítila. Ale určite budeme mať možnosť, čo sa týka rôznych podpôr, pocítiť to. Som hrdá na to, že maďarský parlament teraz prijal menšinový zákon a podľa toho budú mať menšiny žijúce v Maďarsku voľby, bude posilnená aj slovenská menšina v Maďarsku, ktorá v poslednom volebnom období - teda za uplynulé štyri roky - urobila veľmi mnoho. Osobitne pán Ján Fúzik, predseda celoštátnej slovenskej samosprávy, to má v rukách a celoštátna slovenská samospráva zahŕňa rôzne inštitúcie, medzi nimi kultúrne. Môžeme sa popýšiť aj tým, že ako škola v Sarvaši sme teraz prebrali k nám aj békeščabiansku slovenskú školu, kde sa nachádza aj gymnázium.

S akými pocitmi ste prijali vstup do Európskej únie?

Tvrdiť, že nemáme obavy, to nemôžeme. Mňa zatiaľ učili, že v Európe v národnostnej otázke bude treba rozmýšľať iným spôsobom. Treba posilniť spolky. Ak budú menšinové komunity životaschopné, verím, že sa im dostane podpory aj zo strany orgánov Európskej únie.

JARMILA WANKEOVÁ


Zpět na obsah