Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
SEPTEMBER 2005
K veci
ŠUM OKOLO PRIJÍMAČIEK
Hokejista Miroslav Šatan
CESTA NA SVETOVÝ VRCHOL
Akademická maliarka Táňa Svatošová
HRABALOVA STENA
Záchrana slovenských hradov
RUINY MENIACE SA NA ATRAKCIE
Jiří Vitula
NEUVERITEĽNÉ JUBILEUM
Speváčka Zuzana Mojžišová
PRVÁ DÁMA WORLD MUSIC
Sociologička Jiřina Šiklová
KOČKA, KTORÁ NIKDY NESPÍ
Návšteva zo Sarvaša
SLOVENČINA V MAĎARSKU
125 rokov od narodenia
OSLAVA VÝROČIA ŠTEFÁNIKA V PRAHE
Fotograf Jano Pavlík
NIE SOM POVINNÝ ŽIŤ PRIEMERNÚ DĹŽKU ŽIVOTA
Posledný popravený v Československu
BEŠTIA Z PODBREZOVEJ
Výtvarník Michal Jakabčic
PRÁZDNE MIESTO V ATELIÉRI
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová