SLOVENSKÉ DOTYKY
 

OSLAVA VÝROČIA ŠTEFÁNIKA V PRAHE

125 rokov od narodenia

Nad tohtoročným jubilejným 125. výročím narodenia Milana Rastislava Štefánika prevzali záštitu český minister obrany Karel Kühnl a veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe Ladislav Ballek. Slávnostné zhromaždenie sa konalo v predvečer jeho narodenia, v utorok 19. júla pri Štefánikovej soche hneď vedľa Štefánikovej hvezdárne na pražskom Petříne.

Už od roku 1994, keď bola 30. augusta odhalená Štefánikova socha, ktorej tvorcom je jeho priateľ z parížskych rokov Bohumil Kafka, stáva sa toto miesto pravidelne trikrát do roka - v deň jeho narodenia 20. júla, v deň výročia vzniku Československej republiky 28. októbra a pri výročí jeho tragického úmrtia 4. mája stretnutím, kde si jeho priaznivci uctievajú túto výnimočnú postavu slovenských a československých dejín. Pri oficiálnych návštevách slovenských predstaviteľov v Prahe býva jeden z bodov ich programu zastavenie sa pri Štefánikovej soche.

V úvode slávnosti za zvukov hudby a prítomnosti čestnej stráže boli položené vence prezidenta Českej republiky, náčelníka Generálneho štábu Armády Českej republiky, ministra obrany, slovenského veľvyslanca v Prahe, slovenských spolkov v Českej republike a členov pražského diplomatického zboru. Kvetiny položili aj zástupcovia spoluorganizátorov Československej obce legionárskej, Svazu bojovníků za svobodu, Masarykovej společnosti a Společnosti Dr. Edvarda Beneše.

Slávnostný prejav predniesla Jaroslava Přibylová, námestníčka ministra obrany. Priam poeticky v ňom prirovnala Štefánikove generálske hviezdy k hviezdam na oblohe, ktoré boli záujmom jeho astronomickej profesie. Bol to veľmi kvalitný prejav, ktorý by nemal upadnúť do zabudnutia. Podpredseda Československej obce legionárskej generál Jozef Herz upozornil na niektoré zastavenia na životnej ceste Milana Rastislava Štefánika. Zástupca Štefánikovej spoločnosti zo Slovenska Peter Uhlík hovoril o Štefánikovi ako slovenskom rodoľubovi a československom vlastencovi. Predsedníčka Svazu bojovníkov za svobodu Anděla Dvořáková sa prihlásila k Štefánikovmu odkazu a hovorila o jeho dnešnom význame pre mladú generáciu. O Štefánikovi ako spolupracovníkovi Edvarda Beneša prehovorila predsedníčka Benešovej společnosti Viera Olivová. V závere svojho prejavu pozvala prítomných na spoločnú akciu Štefánikovej spoločnosti v Prahe a Společnosti Edvarda Beneše, ktorá sa bude konať v aule Filozofickej fakulty 2. novembra. Prednáška bude spojená s uvedením korešpondencie z vojnových rokov medzi oboma spoluzakladateľmi Československej republiky.

Na záver slávnosti zaspievali hymnické piesne študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Turčianskych Teplíc.

Symbolické pri slávnosti bolo aj počasie. Prudká búrka, ktorá sa prehnala nad Prahou, sa skončila ani nie štvrťhodinku pred slávnosťou a v jej závere sa už objavilo slniečko a ten povestný Hviezdoslavov "dúhy pás" z úvodu Hájnikovej ženy. Oslava Štefánikovho výročia pokračovala večerným koncertom v slovenskom evanjelickom kostole sv. Michala v Jirchářích. Pod vedením dirigentky Sone Bučovej zaspievali dievčatá z Turčianskych Teplíc širokú škálu piesní zo svojho repertoáru. V úvode koncertu prehovoril o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi Peter Uhlík z Brezovej pod Bradlom, ktorá leží neďaleko od Štefánikovho rodiska Košarísk. V závere koncertu sa prítomným prihovoril autor článku, predseda Štefánikovej spoločnosti v Českej republike.

VOJTECH ČELKO


Zpět na obsah