Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2006
Úvodník
ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY +4
S Jaroslavom Franekom
JEŽIŠ SA NIKDY NEZRIEKOL SVOJHO NÁRODA
Parlamentné voľby 2006
VÍŤAZI A PORAZENÍ
Vojtech Čelko 60
KEĎ ČLOVEKU ZÁLEŽÍ NA VECIACH SVETA
Eugen Andrew Cernan
VESMÍRNA STÁLICA
Reportáž
NEŽIADUCI SUSEDIA
S Tiborom Kiktom
ZÁVISLOSŤ JE PRE MŇA NEPRIJATEĽNÁ
Speváčka Jolana Fogašová
OPERNÁ DIVA
Výtvarník Rudolf Sikora
IDEM SÁM PROTI SEBE
S Lindou Hammelovou
ŠESŤ ROKOV NA VÝLETE
Danica Siváková
PRÁCA AKO KONÍČEK A FORMA POMOCI
Čo v učebnici nebolo
MIEROVÁ MISIA PÁPEŽA PRI BRATISLAVE
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová