Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
MAREC 2006
Úvodník
O OHNI, POPOLE, RÚHANÍ A SLOBODE
S premiérom Mikulášom Dzurindom
SLOVENSKO NA TO MÁ
Herec Leopold Haverl
O UMENÍ ODÍSŤ VČAS
Štefan Banič
SLOVENSKÝ VYNÁLEZCA PADÁKA
Literatúra z iného súdka
SYRÁRSTVO NA SLOVENSKU
Fejtón
PRVÉ PRIJÍMANIE
Robert Vano pred šesťdesiatkou
ODPOČÍVAŤ ZATIAĽ NEPOTREBUJEM
K nedožitému životnému jubileu
ŠŤASTNÉMU ČLOVEKOVI IGOROVI ŠEVČÍKOVI
V Prahe slovenský film zabodoval
O DVE SABIKY POZADU
Svetový objav záhadného Mozarta
VÝROČIE NARODENIA
Slovenskí nováčikovia v NHL
MLADÍ HOKEJISTI DOBÝVAJÚ ZÁPAD
Pražsko-košický príbeh Josefa Poláka
MUŽ, KTORÝ SI NEDAL POKOJ
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová