Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2002
Úvodník
ŠTVORROČNÝ ČESKO-SLOVENSKÝ ZÁZRAK
Vyzážistka a modelka Lucia Gibodová
ĽUDSKÉ TAMTAMY SÚ ASI NAJLEPŠIE INZERÁTY
Pohreb Milana Hodžu
CESTA SLOVENSKÉHO GEORGEA WASHINGTONA
S premiérom ČR Vladimírom Špidlom
SLOVENSKO JE MI BLÍZKE
K výročiu SNP
ŠTÁTNY DEŇ
Nad folklórnou slávnosťou
VÝCHODNÁ VTEDY A TERAZ
Šrobár a Přerov
OČITÝ SVEDOK
S riaditeľom Domu zahraničných Slovákov
DOM NIE JE ÚRAD
Smutné výročie
TVÁR IVANA MISTRÍKA
S novým poslancom Jozefom Kubinyim
NEVIEM SI PREDSTAVIŤ ZADRÔTOVANÚ HRANICU
ART Film Trenčianske Teplice
UŽ DESIATY ROČNÍK
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová