Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
SEPTEMBER 2004
Úvodník
DO YOU SPEAK EUROPEAN?
Spevák a hudobník Peter Adamov
OSOBNOSŤ, S KTOROU TREBA POČÍTAŤ...
Spevák a hudobník Peter Adamov
FILM MÁ PONÚKNUŤ NIEČO NEČAKANÉ
Michal Dulin z Rejdovej
GEMERSKÍ BAČOVIA NA ČRPÁKOCH
S producentkou Zuzanou Horovou
NIELEN O DIVADLE S GUĽAMI
Režisér Viktor Kulle
ŽIŤ VO FILMOVOM PRÍBEHU
OReportáž z Leopoldova
NAJCHÝRNEJŠIA PEVNOSŤ A VÄZNICA
Cigánska slávnosť Idy Kelarovej
GRÓFKA, DETI A MIMOCHODOM OSLAVY...
Tatracor 2004
BYŤ PRIPRAVENÍ
Koľko ubehne slovenský tiger
S EKONÓMOM JANOM ŠVEJNAROM O HOSPODÁRSKEJ REFORME POD TATRAMI
Festival v Karlových Varoch
DIALÓG EURÓPSKYCH KULTÚR
Zvernica v Topoľčiankach
ZUBRIA OÁZA
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová