Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚN 2002
Úvodník
ODCHODY...
S ministrom školstva Petrom Ponickým
VZDELANOSŤ JE TVRDÁ VALUTA
Slovenské vinohradníctvo
VÍNO - DAR ZEME A SLNKA
Hokejová reflexia
NAD TATROU SA BLÝSKA ZLATO
Svět knihy 2002
SLOVENSKO NEPOHORELO, AJ KEĎ...
Režisér Saša Gedeon
KAŽDÝ FILM JE VÝPRAVA DO NEZNÁMA
Gymnázium V4 v Prahe
UČÍME SA SPOLU
Internetová sonda ukončená
SLOVENČINA VERSUS ČEŠTINA
Neonacisti, skinheadi... ...pravicoví extrémisti na Slovensku
BIELE TIENE, KRVAVÉ CHODNÍKY
Výtvarníčka Zdenka Krejčová
NAJVIAC JU BAVIA ROZPRÁVKY
Slováci v Česku
EURÓPSKE CENY ZA UMENIE
Výročie Ivana Hálka
HÁLKOVCI V MEMOÁROVEJ LITERATÚRE
Kultura
RUDOLF FABRY
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: slovenske_dotyky @ hotmail.com
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Eva Macháčková
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová