Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
JÚL 2004
Úvodník
EURÓPSKY OBČAN? ALE NO TAK...
Priateľstvo i láska
BEETHOVEN A SLOVENSKO
Prvé eurovoľby na Slovensku
Z REKORDNEJ NEÚČASTI ŤAŽILA VLÁDA
So Zitou Furkovou
KAŽDÝ PREŽITÝ DEŇ JE BÁSEŇ
Prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová
KAŽDÝ JE NA NIEČO PREDURČENÝ
Klimáčkova hra v Prahe
HYPERMARKET AKO VZRUŠUJÚCE MIESTO
Okrúhle výročie
SLOVÁCI PRI VYLODENÍ V NORMANDII
Regina Ovesny-Straka
NEHROZÍ, ŽE BY SOM SA NUDILA
Festival Mezi ploty
KEĎ PSYCHIATRIA PRESTÁVA BYŤ STRAŠIAKOM
Bledomodrý svet Júliusa Satinského
ODIŠIEL TAK, ABY SA VRACAL
Španielskymi očami
SLOVENSKO SA VEĽMI ZMENILO
Slovenské ženy v nohaviciach
MUŽSKÉ POVOLANIA?
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová