Slovenské dotyky Magazín
Slovákov
v ČR
AUGUST 2005
Úvodník
SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ... A V OFSAJDE?
ART FILM v Trenčianskych Tepliciach
ÚSPEŠNÝ TRINÁSTY ROČNÍK
Podotyky
DÔCHODKOVÁ REFORMA UŽ CHÝBA IBA ČESKU
Ekonomika
SLOVENSKO S ČESKOM STÁLE PREHRÁVA
Spisovateľ Michal Hvorecký v Prahe
POHĽAD ZA DIVADELNÚ OPONU
Spisovateľ a novinár Pavol Kuzmány
SVETOBEŽNÍK Z BYSTRICE
Ivan Hálek a Jozef Jakuš
LEKÁRI S PEROM V RUKE
Publicistika
ZNESITEĽNÁ ÚZKOSŤ BYTIA MALÝCH NÁRODOV
Pověsti slovenských hradů a zamků
NOVÁ KNIHA SO STAROU PATINOU
Medzinárodný festival šansónu
ZROZUMITEĽNÝ JAZYK PESNIČKÁROV
Okrúhly stôl 2005
ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI V BRATISLAVE
S ministrom kultúry SR Františkom Tóthom
O DOSTAVBE DIVADLA A INOM...
titulni strana
Mesačník SLOVENSKÉ DOTYKY Magazín Slovákov v ČR
Vydavateľ: Slovensko-český klub, Anastázova 15, 169 00 Praha 6, IČO: 65398777
Vydavateľstvo: Sdružení MAC, spol. s r. o., U Plynárny 85, 101 00 Praha 10
Adresa redakcie: Salmovská 11, 120 00 Praha 2 tel.:(02) 24 91 84 83 tel./fax, záznamník: (02) 24 91 95 25, e-mail: dotyky@czsk.net
Šéfredaktorka: Naďa Vokušová; Zástupca šéfredaktorky: Vladimír Skalský; Grafická úprava: Jozef Illiaš; Jazyková úprava: Jarmila Wankeová
Vychádza s finančným príspevkom vlády ČR
Redakčná rada: Ladislav Ballek - predseda, Dagmar Gregorová-Prášilová, Vladimír Hanzel, Ján Rakytka, Vladimír Skalský, Juraj Šajmovič, Ondřej Vaculík, Marián Vanek, Robert Vano, Naďa Vokušová, Gabriela Vránová